Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, ticari merkezi “FENERYOLU MH. FENERLİ AHMET SK. NO: 28 K: 1 DAİRE: 3 İSTANBUL/KADIKÖY” adresinde bulunan CERRO TORRE GÖRÜNTÜLEME VE MODA A.Ş. ‘e ait www.liquide.shop alan adlı web sitesine üye olarak ve/veya Siteyi görüntüleyerek ve/veya Sitenin avantajlarından faydalanarak bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir (Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. ile Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır).

UYARI

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşmenin, Site kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.

Kullanıcı, belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde Siteyi kullanmamalıdır.

Siteyi kullanmak ve kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurmak, buradaki şartların peşinen ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, dilediği zaman bu Sözleşmenin içeriğini güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılarına Siteye her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş ve Sitede yer alan Ürünlerin sağlayıcıları birbirinden bağımsız ve ayrı gerçek/tüzel kişiler olup Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, markalarla sunulan ürünlerin sağlayıcısı, uygulayıcısı ve/veya marka sahiplerinin acentesi, bayii, vekili veya temsilcisi değildir.

Siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş ve/veya www.liquide.shop sorumlu değildir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş İşbu sözleşmenin konusu, Sitede sunulan ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin olarak Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını peşinen kabul ve beyan eder.

2. KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı;

2.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri siteye kaydetmeyecektir.

2.b. Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır.

2.c. Kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ve bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

2.d. Bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

2.e. Sitenin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.

2.f. Kendisine Site tarafından gönderilebilecek her türlü e-posta iletisine şimdiden onay vermiştir.

2.g. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş.’nin önceden yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.liquide.shop doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

3. CERRO TORRE GÖRÜNTÜLEME VE MODA A.Ş.’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.a. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, Kullanıcının paylaşıma açmadığı kişisel bilgilerini Gizlilik Kurallarında belirtilen haller hariç olmak üzere üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.b. Kullanıcının Sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, Sitenin veya Site üzerinden üçüncü şahısların kazançlarına müdahale amaçlı bir girişim ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan Kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. ilgili Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

3.c. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. gerekli gördüğü hallerde Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmede tek taraflı değişiklik yapabilir.

3.d. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş.’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini ve sunum şeklini değiştirme hakkı vardır. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

3.e. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, Sitede doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş’nin bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

3.f. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, gerekli görmesi halinde Kullanıcının üyeliğini iptal etme ve/veya Siteye girişini engelleme hakkına sahiptir.

3.g. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, Sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.a. Sitede sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sitenin; her türlü tasarım, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kodlar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere tüm hakları Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş’e ait olarak veya Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

4.b. Kullanıcı, Site’de yayınlanan bilgileri, Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş.’nin telif hakkına konu bilgi ve çalışmalarını dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz; bu kapsamda başkaca bir çalışma türetemez. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş.’nin önceden yazılı izni olmaksızın link vermek yasaktır.

4.c. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş‘e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş.’nin Site, Sitede yayımlanan Ürünler, bilgiler ve telif hakları ve bunlara ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka, ticari bilgi, “know-how”a yönelik her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır.

5. SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA USULÜ

5.a. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, Gizlilik Kurallarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda Sitenin işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, Sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Siteyi geliştirmektir.

5.b. Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir.

5.c. Kullanıcı, Siteden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların/ Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili her türlü mevzuat hükümlerinin yanında Sitenin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya Sitede bildirilen diğer her türlü şart ve bildirimlere uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Siteden yararlanması Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

5.e. Kullanıcı, diğer Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bundan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

5.f. Site ile yapılan fiziki veya elektronik yazışmaların yedeğinin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır ve Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. sorumlu tutulamaz.

5.g. Kullanıcı, Siteden kopyalanmış ve/veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, marka veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan veya korunmayan herhangi bir hakka ilişkin not, ibare ve/veya işaretleri silemez veya çıkartamaz.

5.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcının Siteye giriş hakkı iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

5.i. Site ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kayda ilişkin tasarruf kararı Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş’e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin şahsi sorumluluğundadır.

5.k. Site, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.l. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, kullanım şartları, gizlilik kuralları ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

5.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

5.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünü okuyunuz.

Kullanıcı, Siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.  

6. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren bu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olur. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş.’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları (3. Kişiler tarafından Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. bilişim sistemine girilmesi, bilgisayar virüsü konulması, site içeriğinin Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş.’nin bilgisi dışında değiştirilmesi ve kopyalanması vb. gibi internet ortamından doğacak her türlü sorun ve aksaklık dahil), elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş.’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

10. TEBLİGAT ADRESLERİ

10.a. Kullanıcının Siteye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

10.b. Site, Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Site tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

KİŞİSEL VERİ KORUMA BİLGİLENDİRME METNİ

Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya özen göstermektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine önem vermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

Şirketimiz, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Şirketimiz kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.a. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Cerro Torre Görüntüleme ve Moda A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanır ve işlenir.

b. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; Şirketimize iletilen muhtelif belgeler, iş başvuru formları, müşteri bilgi formları, posta ve e-postalar; çağrı merkezi; Şirket internet sitesi; sosyal medya araçları; Kurumsal iletişim hesapları ve cihazları; Şirket bilişim sistemleri ve cihazları; güvenlik kameraları; Şirketimizin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler ile istihdam şirketleri ve iş arama portalları gibi muhtelif kanallar aracılığıyla gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan

kanunlarda açıkça öngörülmesi,

kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunanın kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (

Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir

c. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde kanunlarda açıkça öngörülen yükümlülükler ile mesleki ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi; ticari ilişkilerimizin, ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimizin kurumsal işleyişinin sağlanması; insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; Şirketimizin bilişim sistemlerinin çalışırlığı ve bilgi güvenliğinin sağlanması ile bunun için gerekli veri tabanlarının oluşturulması; Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve oluşan hataların giderilmesi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması ile talep ve şikayet yönetiminin sağlanması amacıyla işlenir.

Açık rızanızı beyan etmeniz halinde ise kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde yararlandırılmanız ve haberdar edilmeniz (tanıtım, reklam, promosyon, duyuru ve bilgilendirmeler yapılması); kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve icrası ile finansal profilinizin analiz edilmesi amacıyla işlenebilir.

ç. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin (c) maddesinin 1. paragrafında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş ortaklarımıza, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

Açık rızanızı beyan etmeniz halinde ise kişisel verileriniz işbu metnin (c) maddesinin 2. paragrafında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş ortaklarımıza aktarılabilir.

d. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve başvurularınızı FENERYOLU MH. FENERLİ AHMET SK. NO: 28 K: 1 DAİRE: 3 İSTANBUL/KADIKÖY adresine gönderilecek bir dilekçe ve info.liqu[email protected] gönderilecek elektronik posta ile iletebilirsiniz.

Talep ve başvurularınızda,

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası  veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kapat
Giriş Yap
Kapat
Sepet (0)

Sepetinizde ürün bulunmaktadır. Sepetinizde ürün bulunmaktadır.


Language